Lab: Overgang til Norsk Laboratoriekodeverk (NLK)

Fra 1. juni 2018 vil Helse Nord begynne å sende ut elektroniske laboratoriesvar med NLK-koder i stedet for lokalt analysenavn.

Bakgrunn

Direktoratet for e-helse har besluttet at elektroniske laboratoriesvar skal sendes ved hjelp av NLK. Kodeverket skal sikre at alle laboratorier bruker samme standardiserte definisjon av sine analyser Bruk av NLK vil bidra til bedre sikkerhet og kvalitet på elektronisk svarutsendelse, og en mer helhetlig presentasjon av laboratoriesvar i journalsystemene på legekontorene.

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål ta kontakt med egen journalleverandør eller Forvaltningssenter Lab i Helse Nord pr. e-post: 

lab-forvaltning@unn.no