Lab: Fikseringsvæske til histopatologisk undersøkelse

Feil pH i formalin kan føre til unøyaktige og gale analyseresultater. Det er derfor svært viktig å benytte formalin med korrekt konsentrasjon og korrekt pH som fiksativ for vevsprøver.

​Det er observert ulik pH i formalin (varierer fra 3.5 til 7.0) som er brukt som fiksativ på prøver som sendes til vårt laboratorium. Feil pH i formalinen kan føre til unøyaktige og gale analyseresultater, særlig gjelder dette immunhistokjemiske og molekylærpatologiske undersøkelser. 

Det er derfor svært viktig å benytte formalin med korrekt konsentrasjon og korrekt pH som fiksativ for vevsprøver. 

Vi ber dere følge retningslinjene som står i laboratoriehåndboka og bruk 4% bufret formalin som fiksativ. Dette er særlig viktig, da det er kun denne fikseringsvæsken som har korrekt pH på mellom 6,5 - 7,5

Holdbarheten på fikseringsvæsken skal være garantert til utløpsdato. 

Riktig fikseringsvæske skal være merket med:
Formaldehyd oppløsning 4% med fosfatbuffer 

Denne fås blant annet kjøpt hos Sanivo Pharma AS, telefon 21 60 87 20 og har følgende varenummer: 

Vnr: 243212 (50x20 ml) 
Vnr: 329847 (1 liter) 
Vnr: 329854 (5 liter) 

Brev til rekvirenter (pdf)