HELSENORGE

Kvalitative rusmiddelanalyser i serum avvikles

Fra 1. mai 2021 vil det ikke lengre være mulig å rekvirere kvalitative rusmiddelanalyser (utgitt som påvist/ ikke påvist) i serum ved fagområdet Klinisk farmakologi, Laboratoriemedisin.

​Kvalitative analyser av rusmidler i serum er sjeldent indisert ved oppfølging av ruslidelser, da disse som regel har betydelig kortere påvisningstid i blod enn i urin. Samtlige av rusmiddelanalysene i serum som nå avvikles vil fortsatt være tilgjengelig for rekvirering i urin.

Selv om disse analysene fjernes fra rutinerepertoaret, vil konsentrasjonsbestemmelse av enkeltsubstanser i spesielle tilfeller kunne bestilles på forespørsel. Ved akutte intoksikasjoner med ukjent substans kan det dessuten være aktuelt med utvidede rusmiddelanalyser (bredt substanssøk) i både urin og blod. Slike analyser skjer kun etter avtale med laboratoriet, og lege ved klinisk farmakologi kan konfereres ved rekvirering slik at riktig type prøve blir bestilt.

Ved spørsmål, ta kontakt med massespektrometri-lab (tlf. 95 82 06 52 ) eller vakthavende lege, klinisk farmakologi (tlf. 90 08 93 04 ). Telefonen besvares på dagtid, mandag-fredag.