Kunnskapsbaserte oppdateringsvisitter: «Diabetes type 2 i allmennpraksis»

Farmasøyter og leger ved RELIS Nord-Norge og Klinisk farmakologi ved UNN Tromsø gjennomfører for tiden en ny runde med ”Kunnskapsbaserte oppdateringsvisitter” (KUPP). Målgruppen er allmennleger i utvalgte kommuner i Nord-Norge, og temaet er ”Diabetes type 2 i allmennpraksis”.

Som i de to foregående rundene med «Riktigere bruk av NSAIDs» og «Riktigere bruk av antibiotika» inviterer vi interesserte leger til å sette av 20 minutter for å motta en kortfattet oppdatering om diabetesbehandling i allmennpraksis. 

KUPP

Linn Årnes (fra venstre, klinisk farmakologi), Terje Nilsen (RELIS Nord-Norge), Lena Aronsen (klinisk farmakologi) deltar i KUPP.

Hensikten er å tilby produsentuavhengig, evidensbasert og oppdatert legemiddelinformasjon innen aktuelle terapiområder. Etter tilbakemelding fra legene som har deltatt i de forrige rundene er derfor diabetes type 2 i allmennpraksis temaet denne gangen.

Akkurat nå prioriterer vi å besøke fastleger/allmennleger i Tromsø, Harstad og kommuner i Nord-Troms men andre legekontor må gjerne melde interesse. 

Kontaktinformasjon

Er du eller ditt legekontor interessert, ta kontakt RELIS Nord-Norge på 
tlf 777 55998 eller e-post: kupp@unn.no

Benytt muligheten og få en produsentuavhengig oppdatering om legemiddelbehandling ved diabetes type 2 på ditt kontor. Vi kommer når det passer for deg. 

Av hensyn til reiseveien vil vi forsøke å besøke flest mulig i Harstad/Nord-Troms i løpet av én dag eller påfølgende dager. Denne KUPP-runden er også omtalt på nettsidene til RELIS: