HELSENORGE

Kontrollskjema coloncancer og rectumcancer

Skjemaene er aktuelle for pasienter som er yngre enn 80 ved operasjonstidspunktet.

​Kontroll for pasienter som er operert med kurativ intensjon for coloncancer stadium II-III og yngre enn 80 år ved operasjonstidspunkt:

Word

Pdf

Kontroll for pasienter operert med kurativ intensjon for rectumcancer, yngre enn 80 år ved operasjonstidspunkt:

Word

Pdf