Klinisk emnekurs i Laboratoriemedisin

Noklus arrangerer kurs for allmennleger og medarbeidere på legekontor 23. – 25. april 2020 i Tromsø. Kurset er godkjent med 15 poeng som klinisk emnekurs i laboratoriemedisin til videre- og etterutdanning i Allmennmedisin.

Kursets målsetning er å forbedre kunnskap og kvalitet rundt valg og tolkning av laboratorieanalyser, samt bidra med tips og råd for gode rutiner som ivaretar pasientsikkerheten.

Les mer om kurset og påmelding