HELSENORGE

Kiral analyse av amfetamin i urin

Fra 19. august 2021 tilbyr Laboratoriemedisin kiral analyse av amfetamin i urin. Analysen er aktuell ved oppfølging av pasienter som behandles med amfetaminholdige preparater for å skille mellom medisinsk og illegal bruk av amfetamin.

​Medisinsk bruk av amfetamin er hovedsakelig aktuelt innen behandling av ADHD. Registrerte preparater i Norge inneholder deksamfetamin eller lisdeksamfetamin (som omdannes til deksamfetamin i kroppen). Behandling med amfetaminholdige preparater forutsetter at det ikke forekommer samtidig rusmiddelmisbruk, og for pasienter med komorbide ruslidelser eller tidligere rusmisbruk kan det derfor være aktuelt med rusmiddeltesting.

Amfetaminmolekylet er kiralt og forekommer som en høyredreiende (deksamfetamin) og en venstredreiende (levoamfetamin) form. Illegalt amfetamin inneholder tilnærmet like deler levoamfetamin og deksamfetamin. Vanlig rusmiddelanalyse skiller ikke mellom de to formene av amfetamin, men ved kiral analyse måles mengden av levoamfetamin og deksamfetamin. Ved bruk av deksamfetamin eller lisdeksamfetamin finner man normalt ikke levoamfetamin.

Kiral analyse kan utføres dersom det er påvist amfetamin i prøven ved vanlig rusmiddelanalyse og det ikke samtidig er påvist metamfetamin. Svaret gis ut som prosentvis andel av henholdsvis deksamfetamin og levoamfetamin av den totale amfetaminkonsentrasjonen. Tolkning medfølger alle svar.

Analysen utføres kun etter avtale med laboratoriet. Ved ønske om rekvirering, ta kontakt med vakthavende lege, klinisk farmakologi (tlf. 90 08 93 04 , besvares mandag-fredag kl. 9-15).