HELSENORGE

Informasjon til våre rekvirenter om utredning av peanøttallergi

Fra og med 03.05.2021 innfører Laboratoriemedisin, UNN Tromsø reflekstesting for sIgE mot peanøtt allergene komponenter (Ara h1, 2, 3, 6, 8) ved positive utslag på sIgE peanøtt (F13). 

Dersom sIgE peanøtt (F13) er positiv, utføres IgE antistoffer mot de enkelte allergene komponentene Ara h 1, 2, 3, 6 og 8. Dette er tester til støtte i diagnose av peanøttallergi og det er både nyttig og effektivt å utføre det som reflekstesting. 

Det er viktig å gi utfyllende kliniske opplysninger, blant annet om pasientens symptomer og hvilke allergier som mistenkes å foreligge. Resultatene må alltid sammenholdes med de kliniske opplysningene i forhold til symptomer ved eksponering for peanøtt.

Dersom rekvirenten ikke ønsker at vi går videre med refleks analyseringen, må dette oppgis på rekvisisjonen. Det kan da bestilles testen Andre allergener og skrive beskjed og kliniske opplysninger der.

Andre nyheter fra Laboratoriemedisin:

Kvalitative rusmiddelanalyser i serum avvikles

27.04.2021 15:01
Fra 1. mai 2021 vil det ikke lengre være mulig å rekvirere kvalitative rusmiddelanalyser (utgitt som påvist/ ikke påvist) i serum ved fagområdet Klinisk farmakologi, Laboratoriemedisin. Kvalitative analyser av rusmidler i serum er sjeldent indisert ved oppfølging av ruslidelser, da disse som regel har betydelig kortere påvisningstid i blod enn i urin. Samtlige av rusmiddelanalysene i serum som nå avvikles vil fortsatt være tilgjengelig for rekvirering i urin. 
Les mer


Informasjon til våre rekvirenter angående sars-coronavirus-2 (covid-19)-serologi

26.04.2021 07:21
Avdeling for mikrobiologi og smittevern (AMS) har etablert to serologiske analyser for sars-CoV-2 (viruset som forårsaker covid-19). En av testene påviser IgG mot viralt S-protein (tilstede både etter infeksjon og vaksinasjon). Den andre påviser antistoff mot viralt N-protein (tilstede i noen mdr. etter infeksjon). Begge tester utføres på samtlige prøver.