Informasjon til våre rekvirenter angående SARS-coronavirus-2-serologi

Avdeling for mikrobiologi og smittevern (AMS) har validert flere serologiske analyser for SARS-CoV-2.

Testene:

 • To ulike IgG-tester for screening mtp. gjennomgått infeksjon.
 • En immunkromatografisk hurtigtest.
 • En ELISA (IgG og IgM) for pasienter i sen fase av en aktuell infeksjon (kan da ha negativ PCR i øvre luftveier).
 • Titer-måling av infeksjonsnøytraliserende antistoffer hos potensielle donorer av konvalesent plasma (forbeholdes prøver fra blodbank).

 Hvilken test som utføres avgjøres av AMS på bakgrunn av bla. kliniske opplysninger.
Indikasjoner for SARS-CoV-2 serologisk testing:

 1. Mistenkt tidligere gjennomgått COVID-19.
 2. Aktuell PCR-negativ COVID-19 i sen fase. Prøven kan da tas:
  • >10 (helst >14) dager etter debut av symptomer i øvre luftveier.
  • Samme dag ved debut med lungesvikt og mistenkt oligo-/asymptomatisk første fase etter individuell vurdering.
  • >4 uker etter mulig eksponering (mistenkt mild eller asymptomatisk infeksjon)
 3. Screening/konfirmasjon av potensielle donorer av konvalesent plasma.

Klinisk informasjon som er nødvendig for prioritering av analyser og tolkning av svar:

 • Tidspunkt for eksponering og/eller debut av symptomer.
 • Beskrivelse av symptomene (ev. fravær av symptomer) og symptomutvikling. Spesielt er skillet mellom øvre og nedre luftveissymptomer viktig.
 • Epidemiologisk tilknytning – ja/nei/mulig.
  SARS-CoV-2 serologi har noen viktige begrensninger:
 • Negativ IgG utelukker ikke aktuell infeksjon. Mange blir antistoff-positive først ca. 14 dager etter symptomdebut.
 • Positiv IgG utelukker ikke aktuell infeksjon med vedvarende virusutskillelse.
 • Positiv IgG garanterer ikke ikke immunitet.
  • Det er ikke klarlagt hvorvidt SARS-CoV-2-antistoffrespons korrelerer med beskyttelse.
  • Positiv prediktiv verdi av én enkel antistoff undersøkelse kan være lav ved lav seroprevalens.

Plasmadonasjon:
Plasmaterapi undersøkes som behandling mot alvorlig COVID-19. Det er viktig å rekruttere donorer og alle positive IgG-resultater ledsages derfor av følgende kommentar:

«Blodbanken ber alle med gjennomgått COVID-19 om å vurdere å gi blod. Blodplasma ønskes til bruk i pasientbehandling for å forhindre alvorlig forløp hos utsatte individer. Registrer deg på giblod.no og ring deretter 77626300 for vurdering.»