HELSENORGE

Informasjon til rekvirenter av svangerskapsanalyser: ny rutine fra 1.9 2016

Fra 1. september innføres nye nasjonale rutiner for blodtypeserologiske svangerskapsprøver. Endringene gjelder gravide som types RhD-negative. Fosterets RHD-type bestemmes ved å genotype foster-DNA som finnes i mors plasma (svangerskapskapsuke 24).

Les også: 

Oppdatert informasjon til rekvirenter av svangerskapsanalyser

Dersom fosteret genotypes RHD-positiv, skal mor få prenatal profylakse i svangerskapsuke 28. Dette utføres for å ytterligere redusere risikoen for immunisering. Postnatal profylakse skal fremdeles gis innen 72 timer etter fødsel dersom barnet types RhD-positiv i navlesnorprøve.

  • Ingen endringer i rutinene for 1. svangerskapsprøve (svangerskapsuke 12-16)
  • Nytt: Gravide som types RhD-negative i 1. svangerskapsprøve, skal ta kontrollprøve i svangerskapsuke 24 (kontrollprøver i uke 32 og 36 utgår). I svangerskapsuke 24 tas også prøve til føtal RHD-typing. Det må derfor tas 2 x 6 ml EDTA-glass av mor i svangerskapsuke 24. Glassene må sendes uåpnet for å unngå DNA-forurensning.
  • Nytt: RhD-negative gravide som bærer et RHD-positivt foster skal få prenatal profylakse i svangerskapsuke 28 (i tillegg til profylaksen som gis etter fødsel). Profylaksen som gis i svangerskapsuke 28 administreres av primærhelsetjenesten, denne må derfor lagerføres ved det enkelte legekontor/helsestasjon. Profylaksen markedsføres under navnene Rhesonativ og Rhophylac, spør på apoteket hvilket preparat de tar inn
  • Det skal fremdeles tas navlesnorprøve av alle barn født av RhD-negative mødre
  • Gravide som allerede har dannet anti-D skal ikke ha profylakse
  • Gravide som har dannet anti-D eller andre irregulære blodtypeantistoffer vil bli fulgt opp med hyppigere kontrollprøver, blodbanken vil angi tidspunkt for neste kontrollprøve

NB - Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet har ikke avklart betaling for medisinen/immunglobulinet som skal settes av fastlege. Kostnaden skal være circa kr 500 som eventuelt må dekkes av den gravide inntil det er avklart eventuell full refusjon. 


Forsendelse av prøver

Alle svangerskapsprøver skal fortsatt sendes til blodbanken i Tromsø. 

NB - det er svært viktig at termin angis på rekvisisjonen for at prøveresultatene skal kunne vurderes korrekt. Det er viktig at prøven til føtal RHD-typing sendes samme dag som den er tatt og ikke utsettes for frost. 

Dersom svangerskapsanalyser ikke rekvireres elektronisk, må det benyttes ny versjon av papirrekvisisjon gjeldende fra 1. september. 

Papirrekvisisjon finnes som pdf.-fil under Laboratorietjenester, velg pdf «Rekvisisjon til immunologi og transfusjonsmedisin» under fanevalg "Rekvisisjoner":


For å få til denne omleggingen er det nødvendig med godt og nært samarbeid mellom blodbanken, fastlege / jordmor og fødeavdelingene ved sykehus. Ta gjerne kontakt om du har spørsmål rundt den nye rutinen.

Kontaktpersoner

  • Marte Kristine Valle, overbioingeniør immunhematologi, tlf: 776 26 284
  • Mirjana G. Arsenovic, avdelingsoverlege blodbanken, tlf: 776 26 299
  • Ingvild H. Sørvoll, lege i spesialisering, tlf: 776 69 678

Se for øvrig vedlagte pdf-fil for mer informasjon, vedlagt er også pdf-versjonen av brosjyre med informasjon til pasienten.