Hudkreftdiagnostikk i allmennpraksis

Er du allmennlege i Nordland, Troms eller Finmark og vil lære mer om hudkreft? Er du nysgjerrig på dermatoskopi og databasert beslutningsstøtte?

​Da kan denne forskningsstudien være interessant for deg. Vi søker etter allmennleger som kan tenke seg å prøve ut et databasert beslutningsstøtteverktøy for melanom og annen hudkreft. I en randomisert kontrollert studie vil vi undersøke om leger som bruker beslutningsstøtteverktøyet, klassifiserer hudforandringer bedre enn leger som ikke har tilgang til verktøyet. 

Det søkes om å få inntil 20 poeng godkjent som tellende til legers videre- og etterutdanning innen allmennmedisin. 

Studieperioden for hver lege er på 3 måneder.

Hvem kan være med? 
Leger i allmennpraksis inkl. turnusleger. 

Hva skal legen gjøre i studien?
Legen skal vurdere hudforandringer hos egne pasienter som møter til vanlig legetime. Hudforandringer som er suspekt på hudkreft fotograferes og registreres på et online spørreskjema. Utvalgte leger skal bruke dataprogrammet „Nevus doctor“. Pasienter som er villig til å delta i prosjektet, får time hos hudlege etter konsultasjonen på fastlegekontoret. 

Alle leger som er med i studien, vil få en gjennomgang angående vurderingen av deres pasienter. Her får man ikke bare vite om diagnosen var rett eller feil, men det legges vekt på en redegjørelse av den diagnostiske tankegangen bak hver hudforandring med tilhørende differensialdiagnoser.

Kontaktperson
Forsker og overlege Thomas Schopf, Nasjonalt senter for e-helseforskning, Universitetssykehuset Nord-Norge.