Hud: setter av fast rådgivingstid til fastlegene

For å bedre tilgjengeligheten for øhjelp fra hud i Tromsø vil vi heretter sette av tiden mellom 14-15.30 på hverdager for å besvare henvendelser som gjelder rådgiving og liknende. Øhjelpshenvendelser vil selvfølgelig bli besvart hele dagen.

Vi ber derfor fastlegene om å ringe primærvakta på hud i tidsrommet mellom 14-1530 når det gjelder andre ting enn øhjelp, slik at vi sikrer oss at vi får tatt unna pasientbehandling og øyeblikkelig hjelp resten av dagen. 

Dette vil sikre fastlegene at vi har kapasitet til å besvare øhjelp også utenom tiden mellom 14 og 1530.

Vi minner også om muligheten av å sende skriftlige forespørsler og henvisninger, som da vil besvart skriftlig på lik linje med ordinære henvisninger.