HELSENORGE

Henvisning og veiledende inntak ved IVF poliklinikken, Tromsø

I forbindelse med endring i bioteknologiloven er det blitt mer å gjøre for oss ved IVF poliklinikken. I tillegg øker antall henvisninger til oss. Dette medfører lengre ventetid både til utredning og behandling for paret.  Vi må også i økende grad avvise henvisninger fordi de er mangelfulle. Vi ber derfor dere om hjelp for at utredningen av paret skal gå raskest mulig.