Helsekort for gravide og anti-D profylakse

Nye rutiner for RhD negative gravide ble innført i fjor. Gravide kvinner som er RhD negativ skal i svangerskapet tilbys testing for om fosteret er RhD positivt eller negativt i svangerskapsuke 24. Der testen viser at fosteret er RhD positivt skal mor tilbys anti-D profylakse (rhesusprofylakse) i svangerskapsuke 28. Vi som jobber på føden og fødepoliklinikken trenger å vite om kvinnen har fått slik anti-D profylakse eller ei i svangerskapet.

Ofte er dette mangelfullt utfylt i helsekortet. For eksempel kommer det ofte gravide til undersøkelse på føden pga blødning før fødsel eller fordi de har kjent mindre liv. For RhD negative kvinner kan det i slike situasjoner være aktuelt å teste om hun  immunisert. 

Dersom hun har mottatt anti-D profylakse i forkant vil dette slå positivt ut på en blodprøve – men dersom dette ikke er notert på helsekortet vet vi ikke om hun er immunisert eller om hun har fått profylakse. 
 
Det skal også være et batch-nummer (klisterlapp) på sprøyten. Dette nummeret skal være notert i kvinnens journal, vi foreslår at klistrelappen settes på helsekortet med dato for når sprøyten er gitt. 

Det viktigste for oss er at det blir markert tydelig på helsekortet når kvinnen har fått Anti-D. 
 
Kontaktperson ved spørsmål 
Heidi Tiller, telefon 776 69322