HELSENORGE

Helse Nords pasientsikkerhetskonferanse 2022

Hjertelig velkommen til Helse Nords pasientsikkerhetskonferanse 15. og 16. februar 2022. Konferansen gjennomføres digitalt. Årets tema er "Å lære av det som går godt".