Føtal RHD-typing: Forlenget svartid

Føtal RHD analyseres per i dag på Ullevål Universitetssykehus (blodbanken i Tromsø videresender prøvene dit). Ullevål har imidlertid hatt tekniske problemer med sin analyse den siste tida. Disse problemene ser nå ut til å være løst, men det vil fremdeles være en forsinkelse i svartid på opptil 14 dager i en periode fremover. Blodbanken beklager de ulempene dette måtte medføre for rekvirenter og pasienter.