HELSENORGE

Forskning: Vanlig med vedvarende smerte etter kirurgi

Overraskende mange pasienter sliter med smerter i etterkant av operasjoner. Vi må regne det for sannsynlig at man kan få kroniske smerter etter et inngrep. Det bør komme med i nyttevurderingen og i samtaler mellom kirurg og pasient før operasjon.

Det er data fra over 12.900 pasienter som deltok i den sjette Tromsøundersøkelsen som har avdekket dette. Av disse ble 2043 personer som har vært gjennom en operasjon i løpet av de siste tre år før undersøkelsen analysert.

40.4 prosent rapporterte om langvarige smerter etter vanlige kirurgiske prosedyrer. 18.3 prosent av de spurte rapporterte om moderat til alvorlig smerte. Verst ut kom pasienter som hadde gått gjennom operasjoner i armer og bein, etterfulgt av rygg- eller hofteoperasjoner.

Hvis man ser på pasienter som var helt uten smerter i det aktuelle kroppsområdet før operasjonen, er tallet for moderate og alvorlige smerter fremdeles på seks prosent.

Årsaker
Det er en rekke årsaker som kan medvirke til post-operative smerter, som smerter før inngrepet, angst, nerveskader og genetiske faktorer.

Nerveskader er kanskje det mest interessante i forhold til denne undersøkelsen. Uforholdsmessig mange av de med smerter kunne rapportere om symptomer på nerveskade. Jo tydeligere tegn det var til nerveskade, jo mer vondt hadde pasienten.

Mange rapporterer om nummenhet og mindre følsomhet, eller overfølsomhet, i operasjonssåret. Dette er et alvorlig problem og det kan bli viktig å innføre tiltak for å redusere risikoen for smertefulle nerveskader, som for eksempel å bruke mer lapraskopi/kikkhullskirurgi.

Våre funn bekrefter tidligere funn fra mindre kliniske studier. Mistanken om at nerveskader er en viktig faktor er også styrket.

Depresjoner
Det er også sammenheng mellom depresjoner og post-operativ smerte. Er man deprimert har man også hyppigere kroniske smerter etter en operasjon. Vi ser korrelasjoner mellom disse uten å kunne spekulere for mye i årsaksretningen. Samtidig blir man jo ofte mer deprimert hvis man får kroniske smerter.

Litteraturhenvisning
Persistent postsurgical pain in a general population: prevalence and predictors in the Tromsø study. Johansen A, Romundstad L, Nielsen CS, Schirmer H, Stubhaug A. Pain. 2012 Mar 23. PMID: 22445291.