Ekspress over natt

Forsendelse til laboratoriene: ny rutine

Fra 1.januar 2018 slås A-og B-post sammen og fremføringstiden på vanlig post blir 2 dager eller mer. I den forbindelse har Sykehusinnkjøp på vegne av alle helseforetakene inngått en avtale med Posten/Bring om forsendelse med ekspress over natt for å garantere kortest mulig transporttid for laboratorieprøver.


Dette vil i all hovedsak erstatte dagens ordning, og medfører noen praktiske endringer.

All slik frakt skal registreres i Posten/Brings bestillingsverktøy på nett, og bestillingen må være tilknyttet et spesielt kundenummer for å få tilgang til den rette tjenesten. I første omgang vil sykehusene utføre denne bestillingen for legekontorene, og legekontorene vil få tilsendt fraktetiketter fra oss. Etter hvert må vi evaluere hvordan denne logistikken fungerer best. 

Emballasje
Avsender er ansvarlig for å sørge for riktig emballasje, men sykehusene i helse nord vil i første omgang sørge for boblekonvolutter til dette formål som sendes ut til legekontorene. I praksis kan avsender benytte emballasje (konvolutt eller eske) innenfor gitte mål som gjelder for pakker. 

Pakkene må ha størrelse minimum mål 23x13x1cm og maksimum mål 60x60x120cm, samt vektgruppene 0-4kg eller 0-9kg. 

Merking
Legekontorene må tilstrebe å kun sende en pakke daglig som inkluderer alle prøver, noen vil derfor ha behov for en større eske i stedet for boblekonvolutt. Vi minner om at all forsendelse av biologisk materiale skal merkes med UN3373 Biologisk stoff kategori B. Sykehusene vil etter hvert vurdere hvilken type emballasje som egner seg best for denne logistikken.

Pakke ekspress over natt garanterer leveranse fra legekontor til sykehuslaboratorium innen kl 09 dagen etter, men det forutsetter at innlevering til postkontor eller post-i-butikk (PIB) skjer innen gjeldende frist i aktuelt område. Se Posten/Brings nettside for denne fristen

For de som allerede har en etablert henteavtale med Posten/Bring (landpostbud) evt annet kan fint levere via den, men vær obs på å sjekke at gjeldende innleveringsfrist overholdes.

Mottaker dekker kostnaden
Det er mottaker av pakke fra primærhelsetjenesten som dekker denne kostnaden, og administrerer derfor alle kundene på sitt kundenummer. Prøver som skal sendes til annet helseforetak enn hovedsykehus, må vurderes om skal sendes direkte dit med tanke på holdbarhet. Også for disse prøvene gjelder at mottaker dekker kostnaden, og mottaker skal forestå fraktetikett. 

Konvolutter
De prefrankerte konvoluttene som allerede finnes i dag blir på sikt avviklet. De vil fremdeles fungere, men siden det vil ta lengre tid er det ikke ønskelig fra helseforetakenes side.

Avvik
Ettersom dette er et nytt system er vi opptatt av å registrere avvik som måtte oppstå, for å gjøre tjenesten best mulig. Avvik kan sendes på epost til oss, så vil vi behandle de videre. Fordelen med å gå over til pakketjeneste er at vi kan spore alle forsendelser. 

Kontaktinformasjon
Ta kontakt på epost labmottak@unn.no dersom det skulle være noe. 

Kontaktpersoner: 

  • Overbioingeniør Randi Ribe, telefon 776 69849
  • Seksjonsleder Marit Riksheim 776 69874

Vi håper på en vellykket og god implementering!