HELSENORGE

Endringer for analysen ciklosporin i fullblod

Laboratoriemedisin innfører en ny C2 analyse for ciklosporin i tillegg til den eksisterende analysen som anbefales tatt ved minimumskonsentrasjon (C0) .

Analysen Ciklosporin C2 rekvireres for konsentrasjonsmåling to timer etter inntak av ciklosporin. Maksimumskonsentrasjon (C2) korrelerer bedre med total eksponering (areal under kurven) enn minimumskonsentrasjon (C0). Optimal verdi for C2 er avhengig av hvilket organ som er transplantert. Rekvirenter får med dette oversikt over historikk for maksimumskonsentrasjoner og minimumskonsentrasjoner hver for seg.

Enheten på ciklosporinkonsentrasjoner endres til µg/L.

Enheten for ciklosporin har til nå vært ng/ml i DIPS. Dette endres til den identiske enheten µg/L som er korrekt enhet i Norsk laboratoriekodeverk.