HELSENORGE

Endring i tjenestetilbudet til patologi

Helsedirektoratet har innført nye regler for refusjon. Patologen har derfor endret i tjenestetilbudet for å møte disse kravene.

​Tjenestetilbudet er nå inndelt i henhold til organ og prøvetakingsprosedyrer. 

 Hvis dere opplever at noe mangler eller er feil, vennligst gi tilbakemelding til
fsl@hn.helsenord.no