HELSENORGE

Endring i ortopedisk vaktordning ved UNN Narvik

UNN avslutter den døgnkontinuerlige ortopediske vaktordningen i Narvik 1.sept 2021.

​Døgnvakten var et koronatiltak for å redusere overflytting av pasienter mellom lokalisasjonene, men nå har vi ikke lenger midler til å fortsette denne ordningen. Det er i tillegg svært utfordrende å skaffe nok bemanning for å kunne ivareta vaktordningen.

Tilbakegang til gammel vaktordning innebærer tilstedeværelse av ortoped ved UNN Narvik til kl.  19.00 man-tors, men ut over dette er det ingen vaktordning. Ortopediske pasienter ivaretas av de kirurgiske vaktlinjene i Narvik med støtte fra den ortopediske vaktlinjen i Harstad og Tromsø når ortoped ikke er på vakt.

Dette kan medføre noe økt aktivitet ved UNN i Harstad, inkludert ambulansetransporter aksen Narvik-Harstad, og vil kunne få konsekvens for henvisningspraksis deler av døgnet.

Ortopediske enheter i UNN