HELSENORGE

Endokrinologi: Eldre menn og behandling med testosteron

Selv om flere publikasjoner har vist at testosteron-behandling har svært gunstige effekter ved behandling av hypogonadale yngre menn er det fortsatt ikke klarlagt om testosteron-substitusjon til eldre menn er gunstig.

Mannlig hypogonadism er ett klinisk tilstand som karakteriseres av lavt nivå av serum testosteron i kombinasjon medsymptomer,som redusert libido og vitalitet, redusert muskelmasse og bentetthet, økt fettmasse og depresjon. 
Liknende symptom kan man også finnes hos enkelte eldre menn med lave testosteron-nivåer, og dette omtales i litteraturen som”late onset hypogonadism”.

Ønsket om evig ungdom har skapt et marked for medikamenter som kan påvirke aldringsprosessen og testosteron er ett av de hormoner som har stått i fokus. Selv om flere publikasjoner har vist at testosteron-behandling har svært gunstige effekter ved behandling av hypogonadale yngre menn er det fortsatt ikke klarlagt om testosteron substitusjon til eldre menn er gunstig.

Økt risiko for diabetes 2
Testosteron-nivåene synker langsomt med økende alder, men reduksjonen er individuell, og de fleste vil ha nivåer i normalområdet gjennom hele livet. 

Livsstilsfaktorer synes å ha en større betydning for det individuelle testosteron-nivået, og vi har i studier fra Tromsøundersøkelsen vist at lave testosteron-nivåer er assosiert med overvekt, hypertensjon, lipidforstyrrelser og arteriosklerose. I tillegg har vi vist at lave testosteron-nivåer øker risiko for å utvikle type 2 diabetes og død.

Av den grunn gjennomførte vi for et par år siden både en kohortstudie der vi sammenliknet menn med lavt og menn med normal testosteron nivå og en 12 måneders intervensjonsstudie med testosteron eller placebo.

Vektreduksjon best
Det viste seg at menn med lavt testosteron-nivå jevnt over veide mer og hadde høyere fettmasse og mer uttalt abdominal fedme enn menn med normal testosteron-nivå. De hadde også høyere glukose-, insulin- og triglyseridverdier enn deltakerne i kontrollgruppen.

Testosteronbehandling reduserte fettmassen og økte muskelmassen, men påvirket ikke vekten og/eller glukose- og lipid nivåer. Med andre ord endret ikke testosteronbehandlingen den ugunstige metabolske profilen. Derimot kunne man i en nylig publisert finsk studie vise at 10 kilos vektreduksjon hos menn med overvekt og lavt testosteron normaliserte testosteron nivået og bedret også signifikant glukose- og lipidnivåene.

Lavt testosteron-nivå kan derfor ses som en markør for en ugunstig metabolsk tilstand, og det er faktisk vanskelig å finne normalvektige friske eldre menn med lave testosteron-nivåer. I Australia hadde man for et par år siden planlagt å gjennomføre en studie just med friske og normalvektige menn over 60 år med lavt testosteron, men etter å ha screenet 600 menn hadde man kun funnet 4 menn med testosteron < 8nmol/l og studien ble av naturlige grunner avsluttet.

Referanser

Svartberg J. Skal eldre menn behandles med testosteron? Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 879-82.

Svartberg J, Agledahl I, Figenschau Y, Sildnes T, Waterloo K, Jorde R. Testosterone treatment in elderly men with subnormal testosterone levels improves body composition and BMD in the hip. Int J Impot Res 2008; 20:378-387.

Svartberg J. Testosteron, metabolsk syndrome og hjerterisiko. Hjerteforum nr 3 – 2009; vol 22.