Elektronisk rekvisisjon ved spesiell prøvetaking

I tilfeller der legekontoret har avtale med sykehuset om å sende pasienten til sykehusets poliklinikk for prøvetaking må rekvisisjonen sendes elektronisk til sykehuset. I tillegg må pasienten ha med seg etikettene og papirutskrift fra Interactor for elektroniske rekvisisjon fra legekontoret. Dette er for å sikre at prøver til alle rekvirerte analyser blir tatt.

*Spesiell prøvetaking: spesialanalyser (fryseprøver, kort holdbarhet, spesiell prøvebeholder)

Årsaken er at elektronisk bestilling sendt fra legekontor splittes og mottas i ulike fagsystemer ved sykehuslaboratoriet og andre sykehus.

Laboratoriets poliklinikk har tilgang til kun ett fagsystem (medisinsk biokjemi) og vil ikke kunne fange opp bestillinger som er gått til annet fagsystem (patologi og mikrobiologi) og til andre sykehus.

Spesiell prøvetaking