HELSENORGE

Elektronisk rekvirering av laboratorietjenester

Gjennom prosjektet «Elektronisk rekvirering av laboratorietjenester (ERL)» har vi fått utviklet et bestillingsverktøy for legekontorene i Nord-Norge der dere kan rekvirere blodprøveanalyser og andre tjenester elektronisk fra sykehuslaboratoriet.

Løsningen tilbys legekontorer som har journalsystemene CGM Journal (tidl. WinMed3), WinMed2 og Plenario, og utprøves i disse dager også for System X. 

Kontaktinformasjon
Legekontorer som ønsker mer informasjon om løsningen, ta kontakt med: 

Hege Gjelvold, bioingeniør og prosjektleder i UNN: 


Dersom du ikke når din lokale kontaktperson, kan du kontakte Majbrit Kragh - prosjektleder ERL, Helse Nord: 

telefon 416 60 153 og e-post majbrit.kragh@fiks.helsenord.no​