HELSENORGE

Elektiv skulderkirurgi i UNN

All elektiv skulderkirurgi i Tromsø, med unntak av skulderproteser, flyttes til sykehuset i Narvik. Dette gjøres grunnet kapasitetsproblemer i Tromsø og at vi ønsker å gi pasientene betydelig kortere ventetid enn vi klarer i dag.

Henvisninger som kommer til Tromsø vil bli videresendt til Narvik. Beslutningen er virksom fra og med 170217 og til annet besluttes. 

Skulderkirurgien vil bli utført ved Dagkirurgisk avdeling i Narvik. Henvisninger sendes til Ortopedisk avdeling i Tromsø. 

Kontaktperson ved spørsmål: 
Karl-Ivar Lorentzen, avdelingsleder på Ortopedisk avdeling i UNN. Telefon 776 69968 eller e-post Karl.Ivar.Lorentzen@unn.no

Dagkirurgisk avdeling, Narvik

UNN NarvikPasientreiser