HELSENORGE

Cøliaki: Ikke start med glutenfri kost før diagnostikk er gjort

En del pasienter har fått velment råd fra fastlegen sin om å forsøke glutenfri kost eller kutte ut hvetemel for ulike mageplager, for å se om dette gjør dem bedre. Det er et problem hvis kostendring gjøres før det er gjort tilstrekkelig cøliaki-diagnostikk, fordi prøvene relativt snart kan normaliseres. Dermed kan det bli umulig å få svar på om pasienten egentlig har cøliaki.

Cøliakiforeningen i Troms har tatt kontakt med oss på gastromedisin, fordi de har fått flere henvendelser fra pasienter som etter råd fra fastlege har prøvd ut glutenfri kost uten forutgående cøliaki-diagnostikk. 

Hvis pasienten kutter ut gluten før diagnostikk er gjort, må de starte igjen med kost med mye gluten og bruke dette i opp mot 8 uker før nye prøver tas.

Ofte kvier pasientene seg for igjen å starte med glutenholdig kost igjen fordi det ikke vil utsette seg for de plagene de er blitt kvitt. Cøliakiforeningen har ønsket at vi gjør fastlegene oppmerksomme på denne problemstillingen.

Symptomer
Cøliaki er en av de vanlige sykdommene i mage tarmtraktus og mange pasienter går rundt uten å vite om at de har sykdommen. Symptomer ved cøliaki kan være litt slapphet, oppblåsthet, ubehag i magen og uregelmessig avføring. Noen ganger kan dette minne om symptomene ved irritabel tarm. 

Cøliaki er også knyttet til leddplager, jernmangelanemi og redusert bentetthet. Det er poeng at førstegradsslektninger har ca 10 prosent risiko for å utvikle cøliaki.

Prøver og henvisning
Det som bør gjøres ved mistanke om cøliaki, er først å ta blodprøven transglutaminase. Er denne normal og mistanken om cøliaki liten, avsluttes utredningen. 

Er prøven positiv, må pasienten henvises til gastroskopi med vevsprøvetaking. Det er viktig at pasienten ikke starter med glutenfri kost før gastroskopi.

Hvis mistanken om cøliaki er stor (eks positiv familieanamnese og uttalte plager), kan pasienten også henvises til gastroskopi med duodenalbiopsier selv om transglutaminase er normal.

For å gå godkjent grunnstønad ved cøliaki, må det som kjent foreligge vevsprøveforandringer i tynntarmen forenlig med denne sykdommen. ​Det er kommet en ny blodprøve (deamidert gliadin) som slår ut ved IgA-mangel, men det er ikke helt klarlagt hvilken plass denne får i diagnostikk av cøliaki.

Det er en kjent sak at en del pasienter også kan reagere på gluten uten å ha cøliaki (non cøliaki gluten sensitivitet) og noen kan ha reaksjon kun på hvetemel (hvetemelsintoleranse).