HELSENORGE

Claudicatio intermittens - pasientkurs

Nytt kurs for de som har symptomer og smerter i beina ved gange og har fått diagnosen Claudicatio intermittens. Kurset er for folk som tilhører  nedslagsfeltet til UNN og Finnmarkssykehuset. Kjøres første gang 2.-3. september i Tromsø.