HELSENORGE

Brystdiagnostikk: Er du i tvil, kan du vente

Brystdiagnostisk senter vil i løpet av året utføre rundt 13 000 kliniske undersøkelser, nesten dobbelt så mange som i 2001. – Framover stopper vi henvisninger med svak indikasjon av typen ”kan ha ubehag i brystene” eller ”tror hun har kjent en kul”.

Antallet henvisninger ”for sikkerhets skyld” har økt sterkt og økningen i antallet kliniske undersøkelser er langt høyere enn økningen i antall ansatte. Nå sier Brystdiagnostisk senter stopp. De bruker altfor mye ressurser på å lete etter kreft hos unge kvinner som de vet er friske.

Er du i tvil, vent!
– Er indikasjonen på kreft svak, vil vi stoppe henvisninger og varsle fastlegen om det. Skulle unge kvinner ha ”ubehag i brystene” og kul/kuler som ikke forsvinner av seg i løpet av tre, fire menstruasjoner, vil vi ha ny henvisning. Vår oppfordring til allmennleger er derfor: Er du i tvil, vent! sier Frantzen.

– Kvinner med mulig kreft skal raskest mulig til undersøkelse, men risikoen for at en kvinne i 20-årene har brystkreft er å liten at det er større risiko for at hun skal bli alvorlig skadd eller dø i en trafikkulykke på veg til undersøkelse hos oss, sier Frantzen.

Unge, friske og redde
 – Oppmerksomheten rundt brystkreft har vært positiv, men slett ikke bare det. Når informasjonens bivirkning blir at unge, friske kvinner blir så redde, så har vi egentlig begått urett mot dem. Vi har gitt informasjon som har tvunget på dem helt unødige

Hos unge kvinner er det helt normalt å ”ha ubehag i brystene” i perioder, og svært vanlig å kjenne kuler/knudret vev, særlig i forbindelse med menstruasjon. Det er først når kvinner bikker 40 at den statistiske risikoen for brystkreft begynner å øke.

Når kvinner over 50 oppdager kul/kuler i brystet er det grunn til bekymring, når kvinner over 60 kjenner kul er det høy sannsynlighet for kreft.

– Hittil har jeg ikke møtt en eneste kvinne over 50 som ”tror​ hun har kjent en kul”. Kvinnene har kjent kulen, et fåtall av dem hadde kreft. Hos resten var kulene ufarlige, sier Frantzen.

Væskende bryst – kvinners siste hemmelighet
Kvinner i alle aldre henvises på grunn av bryst som ”lekker”. Noen av kvinnene har aldri ammet, andre ”lekker” til tross for at hun ikke har ammet på årevis.

– Jeg tror væske fra bryst må være kvinners siste hemmelighet, det de ikke snakker om med hverandre. For også væsking er helt normalt. Væske i kjertler og vev kan bli presset ut og blir ofte presset ut, sier Frantzen.

Væsking fra bryst er, dersom det er eneste symptom, å betrakte som helt ufarlig – nesten uansett farge. Allmennlegen kan behandle betennelser, gult eller grønnlig sekret.

– Er det blod i sekretet skal kvinnen henvises til oss, selv om kreft er svært sjelden også i disse tilfellene, sier Frantsen.

Dersom fastlege mistenker kreft på bakgrunn av kliniske undersøkelser, lover Brystdiagnostisk senter å reagere raskt på henvendelsen. Dersom undersøkelser gir funn, har senteret et svært kompetent team av radiologer, kirurger og kreftleger som sammen bestemmer hva som er den beste behandlingen.