HELSENORGE

Brukerundersøkelse av Laboratoriehåndboka

Brukere av Laboratoriehåndboka for Universitetssykehuset Nord-Norge inviteres med dette til å delta i en brukerundersøkelse. Vi håper at så mange som mulig tar seg tid til å gjennomføre brukerundersøkelsen. Den er anonym og tar ca. 3-5 minutter. 

På forhånd tusen takk for din deltakelse!