HELSENORGE

Bruk av e-resept

Norsk helsenett (NHN) har i samarbeid med Legemiddelverket, Helsedirektoratet, Direktoratet for e-helse og SKIL laget film om hvordan leger kan bidra til kvalitet i e-resept.

Filmen inneholder tre råd til leger for å få bedre kvalitet i legemiddelopplysningene og gjøre livet tryggere for pasientene. Det handler om å samstemme og tilbakekalle legemidler og oppdatere reseptformidleren.

Filmen er tilgjengelig og fri til bruk fram til 25. mars 2022.

Vi oppfordrer alle som ønsker det til å bruke filmen mest mulig målrettet. Dette gjelder i alle kanaler og sammenhenger som møter, konferanser, opplæring og kommunikasjon. 

Hele saken og filmen