Blodprøvetaking for primærhelsetjenesten

Prøvetakingsenheten ved Laboratoriemedisin UNN har innført nødvendige tiltak for å redusere faren for Korona-smitte. Oppdatert informasjon om hvilke pasientgrupper vi kan motta...

Vi kan ikke ta imot pasienter med rekvisisjon fra primærhelsetjenesten til blodprøvetaking på UNN.

Vi tar fortsatt imot pasienter som skal ta prøver rekvirert av poliklinikkene på UNN, med unntak av pasienter med luftveissymptomer, pasienter med påvist COVID19, og pasienter i karantene.

​​I særskilte tilfeller må fastleger ta kontakt med laboratoriet direkte på telefon 77 62 67 44 for å gjøre timeavtale.