Blodprøvetaking av pasienter fra primærhelsetjenesten ved UNN Tromsø

Prøvetakingsenheten ved Laboratoriemedisin UNN Tromsø må redusere faren for Korona-smitte. Les mer om oppdatert informasjon om hvilke pasientgrupper vi kan ta imot.

Vi kan ikke ta imot pasienter med rekvisisjon fra primærhelsetjenesten til blodprøvetaking ved UNN. Årsaken til dette er at vi har ikke venteromskapasitet som kan ivareta FHI sine anbefalinger om avstand.

Ved en eventuell smittesporing har vi ikke system for å få oversikt over hvilke pasienter og pårørende fra Primærhelsetjenesten som har vært på venterommet.

Vi tar fortsatt imot pasienter som skal ta prøver rekvirert av poliklinikkene ved UNN, med unntak av pasienter med luftveissymptomer, med påvist COVID19 eller i karantene.

I særskilte tilfeller må fastleger ta kontakt med laboratoriet direkte på telefon 77 62 67 44 for å gjøre timeavtale.