HELSENORGE

Blå Kors Kompasset

Blå Kors Kompasset er et gratis terapi- og rådgivningstilbud for unge mellom 14-35 år som har vokst opp i familier med alkohol- eller andre rusproblemer. Tilbudet åpnet i Tromsø i mai 2016 og tar imot nye brukere fortløpende og uten ventetid.

​Kompasset har psykolog og klinisk sosionom, og tilbyr terapi i både korte og lengre forløp. Brukere kan ved behov få oppfølgning fra Kompasset over flere år. 

Målgruppen har ofte langvarige og komplekse utfordringer, men samtidig et funksjonsnivå som ikke tilsier tilbud fra spesialisthelsetjenesten. Stemningslidelser og traumerelaterte symptomer er vanlig, ofte kombinert med angstlidelser, utmattelsessymptomer og uspesifikke smertetilstander. 

Kompasset er et lavterskeltilbud, og nye brukere kan selv ta kontakt. Fastlege kan henvise om det er ønskelig. 

Kontaktinformasjon

Spørsmål kan rettes til avdelingsleder Anne Sofie Bentzen


Telefon: 458 71 425