HELSENORGE

Beskyttede pasienter kan reise sammen – slik rekvirerer du reisen

Pasienter som er beskyttet eller fullvaksinert mot covid-19 kan fra nå av reise sammen uten ytterligere smitteverntiltak. Disse kan også sitte i forsetet, og det er ingen begrensninger på antall pasienter som kan reise i samme kjøretøy.

Hvem er beskyttet? 

Dette er FHIs definisjon av hvem som er beskyttet: 

  • ​De som er fullvaksinerte. 
  • De som har fått første vaksinedose. Status som beskyttet gjelder fra 3 til 15 uker etter vaksinedosen. Det vil si at andre dose må settes senest 14 uker etter første dose for å opprettholde status som beskyttet inntil man er fullvaksinert. 
  • De som har gjennomgått koronavirusinfeksjon. Status som beskyttet gjelder i 6 måneder etter den positive prøven. 

Slik fyller du ut rekvisisjon (NISSY) for beskyttede pasienter 

  • ​Under «Spesielle behov», registrer at «Pasient er beskyttet/fullvaksinert». 
  • Kryss av for de pasientene som er beskyttet/fullvaksinert, slik at vi får mulighet til å samordne flere pasienter i samme kjøretøy. 
  • Kontrollér koronasertifikat: Be pasienten logge seg inn på www.helsenorge.no og boksen «Koronaverktøy – hjelp til å stoppe spredningen av viruset». Der finner personen sitt koronasertifikat ved å klikke seg inn på «Se koronasertifikatet ditt». Det viser om vedkommende er fullvaksinert og dermed kan reise sammen med andre uten ytterligere smitteverntiltak. 

Mer om transport av beskyttede personer 

  • ​Flere personer som er beskyttet kan reise i samme transportmiddel uten ytterligere smitteverntiltak. Det ingen begrensning på antall som kan bruke samme transportmiddel. 
  • Forsetet kan benyttes under transport. 
  • Ved økt spredning av covid-19 i samfunnet, bør transport skje i henhold til avsnittet «Transport av uvaksinerte pasienter/brukere uten mistenkt eller bekreftet covid-19» i FHIs retningslinje.
  • Munnbind er ikke påkrevd, men bør brukes hvis reisen varer over 1 time.

Se utfyllende informasjon i FHIs Råd for transport av pasienter/brukere under covid-19​.