HELSENORGE

Bedre i lag - pakkeforløp om psykisk helse og rus

Et digitalt lunsj-til-lunsj-seminar om samhandling i pakkeforløp for psykisk helse og rus i UNN-området.