HELSENORGE

Anbefalte analyser for laboratoriebruk i primærhelsetjenesten

Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser (Noklus) har utarbeidet «Anbefalte analyser» for en del kliniske problemstillinger i allmennpraksis. Dette er en del av Noklus sitt arbeid med å kvalitetssikre rett rekvirering av laboratorietjenester.