HELSENORGE

Analyse av Angiotensin converting enzyme (ACE) i serum med en ny metode

Laboratoriemedisin ved UNN Tromsø begynte 7. september å analysere Angiotensin converting enzyme (ACE) i serum med en ny metode. Metoden er sammenlignet med ACE-metoden ved Ullevål sykehus og viser samme resultat som ved Ullevål.

Informasjon om analysen

ACE finnes i mange vev, men størstedelen stammer fra endotelcellene i lungenes kapillærer. Enzymet omdanner angiotensin I til angiotensin II og bradykinin til inaktive peptider. Granulomatøs betennelse i lungene vil ofte gi forhøyet s-ACE. Mest typisk er dette for sarkoidose.

Serum: Oppbevares kjølig, sendes i romtemperatur.
Mengde : 1 ml
Referanseområder:
Voksne > 18 år: 20 - 70 U/L
Barn: 6 mndr-18 år: 29 – 112 U/L

Tolkning

Høye verdier sees ved aktiv sarkoidose. ACE er økt hos ca 60 % av pasienter med sarkoidose. Enzymaktivitet korrelerer med sykdomsaktivitet. 

Økende s-ACE aktivitet er et tidlig varsel om sykdomsprogresjon og kan komme før progresjonen blir tydelig klinisk og røntgenologisk.

Hos gravide ses en økning av s-ACE i siste trimester. Forhøyet verdi kan ses ved en rekke andre sykdomstilstander som granulomatøse betennelser forårsaket av mykobakterier, HIV, sopp, spiroketer, ved diabetisk mikroangiopati, tyreotoksikose, alvorlig lungesvikt, Gaucher’s sykdom, allergisk alveolitt, lungefibrose, alkoholrelatert leversykdom, lepra.

Normale verdier utelukker ikke diagnosen sarkoidose. Ved malign sykdom i lungene finner man ofte s-ACE-verdier i nedre del av referanseområdet.
Lave verdier har ingen sikker patologisk betydning.

Feilkilder: Bruk av ACE-hemmere gir lavere måleresultater. 

​ACE-hemmere må seponeres 4 uker før prøvetaking.

Litteratur

Michael C. Iannuzzi, M.D., Benjamin A. Rybicki, Ph.D., and Alvin S. Teirstein, M.D. Sarcoidosis. N Engl J Med 2007; 357:2153-2165