HELSENORGE

Akillessenebetennelse – rekruttering til studie

Akillessenebetennelse er ofte forbigående men kan gå over til å bli en kronisk tilstand. I kroniske tilfeller kan behandling være utfordrende. Raskere tilbake ved UNN har en pågående studie for behandling av kronisk akillessenebetennelse. Vi har kun to uker ventetid til poliklinikk.Planen er å randomisere deltakerne til to grupper: 

Radiofrekvensstimulering
Gruppe 1 skal få operativ behandling med radiofrekvensstimulering ved hjelp av” bipolar radiofrequency”, som er en ny behandlingsmetode som antas å stimulere tilhelingen ved kronisk senebetennelse. 

Metoden har vist gode resultater ved behandling av senebetennelse i albue og skulder, uten alvorlige komplikasjoner.

Fysikalsk behandling
Gruppe 2 vil få fysikalsk behandling i form av eksentrisk trening.

Kriterier
Pasienter som har hatt plager i mer enn 6 uker i akillesen, og som ellers er frisk og ønsker å delta i studien, kan henvises til Raskere tilbake.

Kontaktinformasjon
For mer informasjon ta kontakt med Raskere tilbake:

Øyvind Lyngedal, telefon: 776 28150