HELSENORGE

E-læringskurset Barn som pårørende for kommuner

Barns beste – Nasjonal kompetansenettverk for barn som pårørende har utviklet et e-læringskurs som gir innføring i arbeid med barn som pårørende.

​Kurset er utviklet for helsepersonell ansatt i kommunehelsetjenesten og er tilgjengelig på KS-læring. 

Les mer og meld deg på