Helsenorge

Disse kommunene fikk tildelt midler til kompetansehevende tiltak i 2020

Helsedirektoratet utlyser årlig midler til kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt for kommuner.

​Tilskuddet skal styrke kvaliteten i tilbudet til pasienter og pårørende.

14 av 21 kommuner fikk innvilget til sammen kr.2 103 400,- i år

Oversikt over de kommunale prosjektene som fikk penger i år