HELSENORGE

AFAs resistenspaneler 4.1 er nå publisert

AFAs anbefalte resistenspaneler 4.1 er nå publisert. Selektiv rapportering er nå implementert for de oppdaterte sykehuspanelene.

AFAs anbefalte resistenspaneler er veiledende for norske mikrobiologiske laboratorier med hensyn til hvilke midler som bør testes og rapporteres ved rutinemessig resistensbestemmelse. I Oktober 2018 ble versjon 4.0 publisert, denne versjonen inneholdt kun anbefalinger for prøver fra primærhelsetjenesten. Med versjon 4.0 ble også prinsippet om selektiv rapportering innført.

Med versjon 4.1 er nå også selektiv rapportering implementert for prøver fra sykehus. Denne erstatter versjon 3.3. Det er viktig å huske at anbefalingen er veiledende, og at man derfor bør vurdere om det er behov for lokale tilpasninger.

AFA håper de oppdaterte resistenspanelene vil være til nytte for de mikrobiologiske laboratoriene. Kommentarer og innspill mottas selvfølgelig med stor takknemlighet.