Etablerte Covid-19-enhet på rekordtid

Et knapt døgn tok det for engasjerte ansatte fra en rekke fagmiljøer å innrede en helt ny intensivsengepost to etasjer lenger ned i den nye A-fløya ved UNN Tromsø.

kohort intensiv

Torsdag formiddag nærmet det seg klart for åpning av den nyetablert kohorten for intensivpasienter med Covid-19 ved UNN Tromsø. Den er etablert på rekordtid i et tverrfaglig samarbeid. Fra venstre: Martin Helliksen (intensivsykepleier), Rita Paulsen (smittevernkontakt intensiven), Torill Kaasa (anestesilege), Agata Grundvåg (operasjonssykepleier), Annika Dalin (anestesisykepleier). Foto: Per-Christian Johansen

På oppvåkningen ved den opprinnelige dagkirurgen er det nå etablert en egen «kohort», som er en isolert enhet der mange pasienter med samme tilstand samles for behandling. Den ble åpnet torsdag formiddag etter intensiv innsats fra mange fagmiljøer ved sykehuset.

- Det har vært en fantastisk tverrfaglig samarbeidsvilje for å få til dette på så kort tid. Alle fagmiljøer har bidratt positivt, som i en stor dugnad, sier avdelingsleder Birgith Nerskogen ved Intensivmedisinsk avdeling  UNN Tromsø.

12-15 plasser

Sengeposten ble i løpet av et knapt døgn rigget med 12 intensivplasser med respiratorer klare til bruk. Nå jobbes det med å utvide til 25 plasser så snart det er lært opp nok personell til å håndtere COVID-19-pasienter og utstyr.

Den nye sengeposten medfører også ekstra smitteverntiltak for øvrige ansatte som skal inn i enheten.

- Alle som skal inn må kle seg i smittevernutstyr siden hele området fungerer som et isolat. Dette vil berøre alt fra sykepleiere, leger, fysioterapeuter, blodprøvetakere, røntgen, renholdere, farmasøyter med flere, legger Nerskogen til.

nerskogen

Avdelingsleder Birgith Nerskogen og Marit Nyhus gjør de siste forberedelser ved den nye kohortenheten. Foto: Per-Christian Johansen

Smittevern

De strenge smitteverntiltakene, blant annet med egne prosedyrer for avkledning ved utgangen, er også nødvendig for å unngå smitte av koronaviruset i øvrige deler av sykehuset. Dette har høy prioritet med tanke på å ivareta egne ansatte og øvrige pasientgrupper.

Intensivsykepleier Rita Paulsen er smittevernkontakt for intensavdelingen og også smittevernansvarlig ved den nye kohortenheten. 

- Jeg skal bidra til å kvalitetssikre pasient- og personalflyt og sikre at det ikke oppstår smitte mellom ansatte og pasienter. Dette har vi gode prosedyrer for, sier Paulsen.

Tverrfaglige team

Opprinnelig skulle Covid-19-pasienter ligge på individuelle isolat på A9, men tidligere denne uken ble det besluttet å gjøre om på de planene.

- Det ville blitt for tungvint å drifte disse pasientene på den ordinære intensiven ved UNN i Breivika. Nå får vi utnyttet ressursene best mulig, og kan etablere tverrfaglige team som håndterer flere pasienter samtidig. Det blir mye mer effektivt siden du ikke står alene på et isolat, fastslår Birgith Nerskogen.

kohort forberedesler

Det var god stemning blant de ansatte fra flere avdelinger under forberedelsene av den nye Covid-19-enheten for intensivpasienter. Her ved Irene Grønli (sykepleier oppvåkninga ved dagkirurgen) og Rita Hansen (hjelpepleier oppvåkninga ved dagkirurgen). Foto: Per-Christian Johansen

I de nye teamene vil det eksempelvis inngå operasjonssykepleiere, anestesisykepleiere og assistenter fra blant annet dagkirurgen, samt andre yrkesgrupper tilknyttet Operasjons- og intensivklinikken (OpIn). Disse vil nå bli gitt opplæring for å kunne håndtere Covid-19-pasienter med behov for intensivbehandling.

Mer opplæring

Opplæring vil også bli gitt sykepleiere fra andre avdelinger, samt eksterne personer med helsefaglig bakgrunn som har meldt seg til tjeneste for UNN.

- Vi skal blant annet gi opplæring i bruk av medisinteknisk utstyr. Det vil bety mer jobbing og ta mer tid, men det er vi godt forberedt på, sier intensivsykepleierne Martin Helliksen og Anita Benjaminsen, som er ansvarlig for utstyrsparken ved intensivavdelingen i Tromsø.

utstyr

Intensivsykepleierne Martin Helliksen og Anita Benjaminsen er ansvarlig for det medisintekniske utstyret ved den nye Covid-19-enheten for intensivpasienter. Foto: Per-Christian Johansen