HELSENORGE

Etablere velferdstiltak ved voksenpsykiatri i UNN ?

Nå kan du søke støtte. Pengene skal benyttes til velferdstiltak for pasientene ved de voksenpsykiatriske avdelinger i Psykisk helse- og rusklinikken ved UNN. 

​Fondet forvaltes av KVAM-utvalget ved Psykisk helse- og rusklinikken.

Søknadsfrist er 17. mars 2023. Tildeling av årets midler foretas i møtet den 14. april 2023.​

Det kan søkes om bidrag til følgende formål, jf. vedlagte statutter :
  • ​Etablering av velferdstiltak
  • Individuelle velferdstiltak
​Det kan søkes velferdsmidler til både individuelle eller felles tiltak; innendørs og utendørs.

Prioriteringskriterier:

  1. ​Velferdstiltaket skal komme pasientene til gode (eksempelvis tjenester som letter pasienters tilværelse)
  2. Støtte fra fondet skal komme i tillegg til velferdsmidler over helseforetakets budsjett, slik at tiltak via fondert skal ikke være erstatning for ordinære velferdsmidler.
  3.  Av søknaden skal det fremkomme tydelig at søknaden er forankret i pasientens/pasientene behov.
  4. Enheter ved UNN skal stå som formell søker på vegne av pasient eller pasientgruppe innen voksenpsykiatrien.
  5. Søknader som innvilges på gruppenivå skal synliggjøre hvordan den gjøres tilgjengelig for flest mulig pasienter, eksempelvis strukturer rundt tiltak.
  6. Det må sikres at søknadene som innvilges gir pasienter fra voksenpsykiatrien fortrinn.
​Enheter i UNN HF kan sende søknad om fondsmidler på vegne av enheten eller pasienter tilknyttet voksenpsykiatriske avdelinger.

Søknaden sendes per e-post​.
Merkes saksnr. 2023/676

Søknadsskjema

Kontakt:
Rådgiver
Borghild Måsø Helland
Telefon:  77 62 77 58
E-post: borghild.maso.helland@unn.no