Er du en engasjert brukerekspert?

Kunne du tenke deg å bruke egen erfaring som pasient eller pårørende til å understøtte forbedringsarbeid og bidra til å styrke partnerskapet mellom UNN og våre brukere?

UNN søker etter en brukerekspert som kan rådgi og bidra i sykehusets forbedringsarbeid. Foto: Jan Fredrik Frantzen, kommunikasjo

UNN søker etter en brukerekspert som kan rådgi og bidra i sykehusets forbedringsarbeid. Foto: Jan Fredrik Frantzen, kommunikasjonsavdelingen, UNN.

Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) søker en brukerekspert i 20 % stilling som kan rådgi og bidra i sykehusets forbedringsarbeid og derigjennom styrke brukerperspektivet i tjenestene vi leverer. 

Har du lyst til å jobbe som brobygger mellom bruker- og fagkunnskap ved å målbære brukerstemmen i vårt forbedringsarbeid? Da vil vi gjerne høre fra deg.

Dagens helsevesen står overfor store endringer hvor det vil bli nye arbeidsformer og måter å jobbe på. Den tradisjonelle måten å tenke sykehus på blir for snever, og i fremtiden vil systemene bli bygget rundt pasienten. Det er vi som skal komme til pasienten – ikke omvendt.

Vi ser etter en erfaringskonsulent som skal fungere som rådgiver i brukermedvirkning. 
Du må ha brukerkunnskap og erfaringskompetanse som pasient eller pårørende. 
Har du i tillegg kjennskap til organisert brukermedvirkning og pasient- og brukerrettigheter, interesse for, og gjerne erfaring fra, forbedringsarbeid? Da kan vi tilby deg en spennende jobb der du kan bidra til økt kvalitet på tjenestene ved å legge brukernes behov til grunn i enda sterkere grad enn i dag. 

Søknadsfrist: 31.07.2019
Fant du det du lette etter?
(På grunn av personvernet kan du ikke sende personlig informasjon som din epostadresse, telefonnummer eller personnummer)