Endringer i turnus og tettere oppfølging gir redusert sykefravær og bedre trivsel

Ledelsen i akuttmottak og observasjonsavdelingen ved UNN Tromsø valgte å lytte til de ansatte som beskrev store utfordringer med å gå aften- og dagvakter etter hverandre. «Biologisk turnus» er blitt testet ut og resultatet er gledelig. Sykefraværet ved akuttmottaket i Tromsø har falt fra 14 til 8 prosent (5 til 6 prosent enkelte måneder).

Sigve Rossland sykepleier i Akuttmottaket er en av de ansatte som har tilpasset turnus og er fornøyd med det. Her er han på det

Sigve Rossland sykepleier i Akuttmottaket er en av de ansatte som har tilpasset turnus og er fornøyd med det. Her er han på det som kommer til å bli den nye «Traumestua».

Enkelte ansatte opplevde det vanskelig å gå fra en hektisk aftenvakt, rekke hjem for å sove, for så å komme uthvilt på vakt neste dag. Det ble rett og slett ikke nok hvile mellom vaktene. Vi opplevde fravær, ansatte kom for sent på jobb og mange var lite opplagt. Sykefraværet var høyt og noe måtte gjøres.

De ansatte ble hørt
Ledelsen lyttet til innspill fra de ansatte, undersøkte hva som var blitt gjort andre steder, og ble enig om å prøve ut «biologisk turnus». Det innebærer jevnere vaktfordeling og endring av vakttid i uka slik at aften til dagvakter unngås nesten helt. Nå kan de ansatte ha én uke med dagvakter, én uke med aftenvakter, og én uke med nattevakter (totalt samme vaktbelastning som tidligere). Enkelte ansatte fant det krevende å gå tre nattevakter i helg, så disse er stykket opp. På denne måten imøtekommer man ønskene til de ansatte, noe som oppleves positivt. Dette gir bedre forutsigbarhet.

Startet i det små
Man startet først med én ansatt for å teste om forslaget lot seg gjennomføre. Nå er det seks ansatte som har fått tilpasset turnusen sin. I tillegg legger man til rette og forsøker å innfri turnusønsker i den grad det lar seg gjøre for alle ansatte.  

Tettere oppfølging ved fravær i både akuttmottaket og observasjonsposten
I tillegg til å endre turnusen for enkelte ansatte har både akuttmottaket og observasjonsposten endret rutinene for hvordan fravær meldes. Fravær meldes nå til seksjonsleder eller nærmeste fungerende leder på morgenen. Dette gir god anledning til å avdekke omfanget av fraværet, mulighet for spesiell tilrettelegging, og arbeidet med å få dekket inn vakter kan startes tidlig.  

Gode tilbakemeldinger fra ansatte
Den umiddelbare responsen fra de ansatte er positiv og sykefraværer ved akuttmottaket i Tromsø har falt fra 14 til 8 prosent (5 til 6 prosent enkelte måneder). Økt tilstedeværelse reduserer arbeidsbelastningen på kollegiet som er igjen på jobb. Trivselen har økt og ledelsen merker stemningsendring blant de ansatte. Ved observasjonsposten er sykefraværet noe høyere, men også her jobbes det kontinuerlig og systematisk for å få se om man kan oppnå samme resultat.

Hva har vi lært:

  • Viktig å lytte til de ansatte og bruke deres kompetanse
  • Viktigheten av test nye ideer og ikke låse seg til et spesielt tankesett.

Veien videre:

  • Kontinuerlig evaluering av tiltakene for å se om resultatene står seg.
  • Fortsatt sterk fokus på arbeidsmiljø og tilstedeværende ledelse.
  • Se om tiltakene kan ha effekt på Observasjonsposten også

Interessert i å vite mer?

Ta kontakt med:

Wenche Arctander, seksjonsleder akuttmottaket Tromsø
E-post: wenche.arctander@unn.no

Ing-Hege Nilsen, seksjonsleder observasjonsposten Tromsø
E-post: ing-hege.nilsen@unn.no

Fant du det du lette etter?