Egen akuttinngang for koronapasienter

Pasienter med koronasmitte – eller mistanke om det – skal skilles fra øvrige akuttpasienter og gravide/fødende.

Personer som er smittet av koronaviruset – eller har mistanke om det – skal alltid kontakte fastlege/legevakt først. Personer som trenger behandling på sykehus, vil i de aller fleste tilfeller bli fraktet med ambulanse. Men i enkelte tilfeller kan det tenkes at pasienter kommer med annen transport eller til fots. 

Slik skal akuttpasienter med koronasmitte - eller mistanke om det - skilles fra øvrige akuttpasienter og gravide/fødende.

UNN Tromsø (Breivika)

Akuttpasienter (barn og voksne) samt fødende/gravide med mistanke om eller bekreftet koronasmitte
Inngang: akuttinngang på nordsida av A-fløya (A5, vis-a-vis helikopterlandingsplassen)

  • Koronasmittede pasienter som kommer med ambulanse.
  • Koronasmittede pasienter som kommer til fots/annen skyss.
  • Pasienter som i utgangspunktet kommer til sykehuset på grunn av andre sykdommer/skader, men som også kan være smittet av korona.
  • Gravide og fødende som kan være smittet av korona.
Akuttpasienter (barn og voksne) samt gravide/fødende uten mistanke om koronasmitte
Inngang: akuttinngang på B-fløya, inngang fra nord-øst (B4, vis-a-vis legevakta)

  • Akuttpasienter og gravide/fødende uten mistanke om koronasmitte.
  • Det er viktig at de som kommer til denne inngangen ikke er smittet av korona. Pasienter vil via dørklokka bli stilt kontrollspørsmål før de slipper inn.
Kartet under viser de to akuttinngangene ved UNN Tromsø (Breivika)
Kart akuttinnganger

UNN Narvik

Det er etablert en egen akuttinngang for personer med mistanke om eller bekreftet smitte. 
Inngang ved kontorene til hjemmetjenestene (det gamle sykehjemmet).

UNN Harstad

Det er etablert en egen akuttinngang for personer med mistanke om eller bekreftet smitte. 
Inngang på baksida, personalinngang vest (ved kjøkkenet).

UNN Longyearbyen

Personer med mistanke om eller bekreftet smitte skal ringe sykehuset, ikke møte opp direkte. 
Telefon 79 02 42 00.