HELSENORGE

Effektivt brokksenter ved UNN Harstad

I løpet av de to første månedene av 2020 opererte UNN Harstad flere pasienter for brokk, enn de tidligere gjorde på et halvt år. Ventetidene er nesten halvert. Dette skyldes det nye Brokksenteret, som organiserer sykehusets ressurser bedre rundt hver pasient.