HELSENORGE

Driftsendring ble vinn vinn for pasient og sykehus

Ved å flytte inngrep fra operasjonsstua til røntgenlaben reduserer kirurgisk avdeling ved UNN Harstad presset på operasjonsstuene, og gjør det i tillegg betydelig enklere å være pasient.