Bruker-med-virkning

Involvering av pasienter, brukere og pårørende er viktig for å utvikle gode helsetjenester. 

Foto: Rune Stoltz Bertinussen, Krysspress

Foto: Rune Stoltz Bertinussen, Krysspress

Brukermedvirkning skal bidra til kvalitet på tjenestene. Pasienter, brukere og pårørende opplever hvordan tjenestene fungerer i praksis og kan ofte komme med de beste forslagene til forbedringer av helsetjenestene. Et av målene for brukermedvirkning er å få økt innflytelse på egen behandling og livskvalitet. 

UNN vil øke involveringen av pasienter, brukere og pårørende i forbedringsarbeid. Derfor vedtok direktørens ledergruppe i januar 2021 å igangsette et utviklingsarbeid som skal lage struktur og klare retningslinjer slik at det blir mulig å sikre og forbedre brukermedvirkning på tjenestenivå ved UNN.

Bestill en bruker består av Brukerbank, en hurtigknapp/lenke som ansatte kan bruke for å bestille brukere, en plan for rekruttering, stabilisering, opplæring, samt retningslinjer og prosedyrer for honorering.

Vi arbeider nå med å få på plass denne tjenesten. Enn så lenge: Har du spørsmål eller annet, ta kontakt med oss på kf@unn.no.Fant du det du lette etter?