HELSENORGE

Broen mellom Tromsø og Arkhangelsk

I en spesialutgave av det populærvitenskapelige tidsskriftet Ottar skisseres et 30 år langt medisinsk samarbeid mellom Tromsø og Arkhangelsk.

Skjermdump Ottar

I en spesialutgave av det populærvitenskapelige tidsskriftet Ottar skisseres et 30 år langt medisinsk samarbeid mellom Tromsø og Arkhangelsk. Fagpersoner og ledelse ved Universitetssykehuset Nord-Norge har hatt en sentral rolle i dette samarbeidet.

​​- Hensikten er at dette helt spesielle internasjonale samarbeidet ikke skal gå i glemmeboken når de som var toneangivende i de første årene etter hvert blir gamle, glemsomme og til slutt borte, skriver heftets redaktør Mons Lie i innledningen.​

Etter at Sovjetunionen ble oppløst i 1991, og grensene igjen åpnet mot Russland, startet et bredt og godt faglig samarbeid mellom de helsefaglige miljøene i Tromsø og Arkhangelsk innen forskning, klinisk arbeid og utdanning.

Begge sider ønsket å lære av hverandre og å gi befolkningen i Arkhangelskregionen et bedre medisinsk tilbud. Kontakten utviklet seg til noe helt spesielt mellom helsearbeidere i de to landene på hver sin side av denne grensen som til da hadde vært mellom Warszawapaktlandene og NATO.

Personlige beretninger

Tidligere direktør ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), Knut Schrøder, er en av totalt 20 personer fra norsk og russisk side som har bidratt med sin personlige beretning i Ottar for å tegne et bilde av det medisinske samarbeidet mellom Tromsø og Arkhangelsk. Et samarbeid som oppstod nærmest spontant da den kalde krigen var over, og Norge igjen var i fred med sin store nabo i øst.

Knut Schrøder sitter på MR-maskinen.JPG

Tidligere direktør ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), Knut Schrøder er en av totalt 20 personer som har bidratt med sin personlige beretning i Ottar.

Knut Schrøder skriver blant annet følgende: 

«Den første tiden var det delegasjoner på høyt administrativt nivå som besøkte hverandre, og det ble skrevet mange avtaler og protokoller. Vi var nok ikke vant til å samarbeide på denne måten, og ble tidlig klar over at hvis vi skulle få til et fruktbart samarbeid, måtte det skje mellom fagfolk. Det at vi var så klare på samarbeidsformen, tror jeg er årsaken til at vi lyktes så bra på så mange områder».

«Det er mange som burde trekkes frem som viktig personer i dette samarbeidet: Vår «utenriksminister» Magne Johnsen, som koordinator av samarbeidet, spesialkonsulent Helga Jentoft, som hadde vært sentral i samarbeidet med utbyggingsdirektøren for det nye sykehuset i Breivika, og som visste alt om medisinsk teknisk utstyr som ikke fungerte, og hva som trengtes av engangsutstyr med mer».

Andre sentrale, norske aktører som har deltatt med beretninger i denne utgaven av Ottar er:

 • ​Ekteparet Tove og Anders Forsdahl var henholdsvis sjefsykepleier ved UNN og professor i distriktsmedisin ved universitetet i Tromsø.  
 • Mons Lie var overlege ved hjerte-, lunge- og karkirurgi i UNN fra 1984-1996, og senere sjef ved hjerte-lungekirurgisk avdeling, Ullevål universitetssykehus (UUS). I tiden 2002–2006 direktør for hjerte-lungesenteret på Ullevål. 
 • Øyunn Holen er spesialist i infeksjonsmedisin ved medisinsk avd., Diakonhjemmet i Oslo.
 • Knut Nymoen er fastlege i Nittedal.
 • Trine Utkilen Sørensen, tidligere oversykepleier ved anestesiavd. UNN.
 • Svetlana Manankova Bye, utdannet lege i Arkhangelsk og fra 1998 prosjektleder for internasjonale prosjekter innen telemedisin/e-helse ved UNN. Russlandskoordinator.
 • Irene Lund, bioingeniør med Master of Public Health fra Universitetet i Tromsø. Var prosjektleder fra 1999 til 2012 for samarbeidsprosjekt med Arkhangelsk, knyttet til kvalitetsutvikling av diagnostiske metoder og etter hvert også behandling av barn med sjeldne muskelsykdommer. 
 • Odd R. Nilssen, professor ved inst. for samfunnsmedisin ved UiT Norges arktiske universitet fra 1993. Nå professor emeritus.
 • Toralf Hasvold, spesialist i allmennmedisin og samfunnsmedisin, og ble professor ved Institutt for samfunnsmedisin, UiT, i 2000. Professor emeritus ved UiT, Norges arktiske universitet.
 • Geir Nilsen, seniorrådgiver ved Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, UNN. Var prosjektleder for samarbeidsprosjekt mellom UNN og Arkhangelsk Regionsykehus, Russland.
 • Finn Forsdahl var overlege ved Kvinneklinikken, RST/UNN, Tromsø og deltok i oppbyggingen av IVF-enheten.
 • Tore Sørli er overlege ved Psykisk helse og rusklinikken, UNN og privatpraktiserende psykiater.
 • Grigory Rezvy er overlege voksenpsykiatrisk poliklinikk, Kirkenes sykehus.
 • Lars J. Bjertnæs var overlege ved anestesiavdelingen i UNN fra 1993 til 2011. Professor emeritus.
 • Eiliv Lund, er lege og har i cirka tretti år arbeidet som professor i epidemiologi ved Institutt for samfunnsmedisin, UiT. Han er nå professor emeritus.

Historiene er publisert i en spesialutgave av det populærvitenskapelige tidsskriftet Ottar som ble utgitt ved Norges arktiske universitetsmuseum i juli 2021. 


Direktør ved Norges arktiske universitetsmuseum, Lena Aarekol, har tatt en prat med tidligere UNN-direktør Knut Schrøder og universitetsrektor Anne Husebekk om det norsk-russiske samarbeidet og noen av gevinstene som er kommet ut av det. Se video under.

​​​​